104 свободни работни места обявиха вчера деветнадесет работодатели по време на специализираната трудова борса за безработни младежи. Борсата бе организирана в рамките на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта. Вакантните места са предимно в сферата на добива на руди и неметали, автомобилостроенето, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, конфекционното и чорапното производство, мебелната промишленост, в областта на кредитирането и финансовите операции и др.
Младежката трудова борса бе посетена от 160 млади русенци, регистрирани в Бюрото по труда.