До 31 декември 2015 година „Топлофикация-Русе“ ще изгради сепарираща инсталация за битовите отпадъци. Общинският терен и сметта ще се предоставят на фирмата безвъзмездно. Това решиха вчера съветниците след дълъг дебат с 41 гласа „за“, единствен арх.Венцислав Илиев се въздържа.
Още в началото на сесията представители на „Зелените“ поискаха отлагане на точката, но съветниците не се съгласиха с мотива, че ще се обсъжда само инсталацията за разделяне на отпадъците. Независимо от това обаче те се интересуваха предимно какви гаранции ще даде „Топлофикация“, че при бъдещото изгаряне на боклука за производството на енергия въздухът няма да се замърси. Изп. директор на дружеството Георги Недев увери залата, че целта е безвредно оползотворяване на сметта. За да работим, екоминистерството ни издава комплексно разрешително при спазване на строги норми и правила за опазване на околната среда, каза той. 
Недев уточни, че при промяна на горивната база трябва да се получи ново разрешително, а инсталациите, които ще бъдат изградени, ще са съобразени с новите по-строги норми на Европейския съюз. Русенци могат да бъдат спокойни, инсталациите на „Топлофикация“ са подложени на постоянен мониторинг, на всеки 15 минути данните се получават в екоинспекцията, каза още Недев. А общинският съветник д-р Камен Милков добави, че димните газове на ТЕЦ-овете непрекъснато се наблюдават в изпълнение на европейската директива.
Кметът Пламен Стоилов и заместникът му Свилен Иванов също бяха категорични, че Общината няма да допусне замръсяване на околната среда и това изрично ще залегне в договора. Зам.-кметът подробно обясни етапите на сепариране и изрично отбеляза, че пластмасата ще се отделя и няма да се гори. За да разсее опасенията на гражданите и съветниците, Иванов напомни, че инсталация за изгаряне на отпадъците няма как да има без оценка за въздействието на околната среда и обществено обсъждане.
Освен с екологичната тема съветниците се занимаха и с икономическия и социален ефект на проекта. От Общината увериха, че проектът гарантира запазване на такса битови отпадъци на сегашните стойности. В противен случай тя трябва да скочи. Около 70 000 тона на година се депонират в русенското депо, а това означава, че догодина за тях трябва да отчислим към МОСВ 2,8 млн. лв, които трябва да вземем от гражданите, каза зам.-кметът Свилен Иванов. И добави, че в бъдеще тези отчисления ще растат още. Той подчерта, че офертата на „Топлофикация“ е изключително изгодна и е голям шанс за Русе, че интересите на фирмата и Общината съвпадат. Без това предложение трябваше да плащаме да ни преработват сметта и тези пари пак щяха да тежат на гърба на русенци, каза той.  
От друга страна, кметът Стоилов подчерта, че с този проект се решава и още един проблем - оползотворяването на утайките от пречиствателната станция и на биомасата от селското стопанство.
В поредицата от ползи, които бяха изтъкнати, шефът на „Топлофикация“ прибави още една - цените на топлото да не поскъпват, а в бъдеще при подходящи стойности на горивата и икономическата обстановка те дори да паднат.
С оглед защитата на общинските интереси съветниците коментираха и проектодоговора с „Топлофикация“, в който е заложено сепариращата инсталация да бъде готова най-късно до 31 декември 2015 година. По предложение на Борислав Българинов в решението изрично беше записано, че фирмата има право да се откаже от договора с едногодишно предизвестие, но не преди да изтекат поне 5 години от него. А Свилен Иванов съобщи, че окончателният договор с дружеството ще бъде сключен, след като инсталацията бъде готова.