След регистрацията на съвместното дружество, малка България става част от производството на банкноти в света, създават се 130 нови добре платени работни места.

Това заяви управителят на БНБ Иван Искров. Той заедно с тримата си подуправители Цветан Гунев, Димитър Костов и Калин Христов и с почти всички членове на Управителния съвет на банката дойде в парламента, за да обясни на депутатите от бюджетната комисия казуса относно сключената сделка за създаване на съвместното дружество между печатницата на БНБ и "Франсоа Шарл Обертюр Груп".

Към настоящия момент дружеството не е регистрирано, тъй като Управителният съвет на банката е искал да изчака предоставянето на повече информация на бюджетната комисия в парламента. Според Искров, ако се провали регистрацията ще се стигне до закриване на производството на банкноти.

През следващата година се предвижда в съвместното дружество да бъдат произведени около 1 милиард броя банкноти като тези поръчки ще бъдат изцяло осигурени от френската страна, чрез договореното участие печатницата на БНБ ще получава поръчки от "Франсоа Шарл Обертюр Груп" при гарантирано ниво на печалба.

От БНБ отхвърлят твърденията за скрита приватизацията на печатницата. БНБ е единствено компетентна да взима решение за бъдещето на печатницата на банката, не е необходимо Управителният съвет да прави тайна приватизация, тъй като в неговите правомощия е да направи явна приватизация, но ние не сме целели това, обясни Искров. Служебното правителство и негови членове нямат роля в хода на преговорите, министърът на финансите Петър Чобанов като миноритарен собственик на печатницата подкрепи създаването на новото дружество, уточни управителят на БНБ.

Съвместното дружество ще е с капитал от 63 447 000 лева, като печатницата на БНБ ще участва с 30%, а "Франсоа Шарл Обертюр Груп" - със 70%. Печатницата на БНБ на практика няма да участва с пари, а ще участва с технологичното оборудване и с 57 квалифицирани кадри на печатницата, а "Франсоа Шарл Обертюр Груп" участва с над 44,4 милиона лева парична вноска.

Дружеството ще ползва под наем помещения в сградата на печатницата на БНБ, които са 38,8% от общата застроена площ на сградата на печатницата. На месец ще се плаща наем от 95 000 лева без ДДС или общо над 1,140 милиона без ДДС. Тъй като ще има и наем на движими вещи и инвентар, целият приход за печатницата от наемането на помещения ще е 1,249 милиона лева без ДДС на година. Няма начин новият мажоритарен собственик на дружеството да го докара до загуба. Печатницата ще получава дивидент от 30% всяка година, подчерта Искров.

Занапред осигуряването на поръчки ще се осъществява единствено от "Франсоа Шарл Обертюр Груп". БНБ подготвя търг по Закона за обществените поръчки и не е сигурно, че съвместното дружество ще я спечели, обясни Искров. Срещу своя дял от 70% "Франсоа Шарл Обертюр Груп" ще може да контролира производствения процес, новото дружество ще бъде третирано като част от добре познатата група на "Франсоа Шарл Обертюр Груп" при печеленето на поръчки, добави той.

Професионалистите в бранша знаят, че световният пазар в печатането на банкноти се доминира от три фирми, една от които е "Франсоа Шарл Обертюр Груп". "Франсоа Шарл Обертюр Груп" е френски холдинг, който произвежда 4-4,5 милиарда броя банкноти годишно за 70 държави, с него печатницата на БНБ има контакти от 2011-2012 година, те никога не са настоявали да купят печатницата, те проявиха интерес към съвместно производство, обясни още Искров.

Към момента 29% от разходите на печатницата са свързани с производство на банкноти, докато това производство носи едва около 20% от печалбата на печатницата, това означава, че печатането на банкноти води до 1,2 милиона лева загуба годишно. Разчетите показват, че за в бъдещи поръчките няма да са достатъчно за натоварване на производствения цех за банкноти, съобщи Искров.

От 1998 година българските банкноти се печатат в печатницата на БНБ, която е 95,6% собственост на БНБ и само 4,4% собственост на държавата чрез министъра на финансите, в печатницата се произвеждат и ценни книжа, произвеждаме и акцизните бандероли и много документи с висока степен на защита, напомни Искров. Цехът за ценни книжа ни даде достатъчно време и свобода да търсим стратегически партньор заради това, че той носи по-голяма част от приходите на печатницата.