Осем години затвор при строг режим и осем години забрана да работи на отчетническа и финансова длъжност е наказанието на бивша касиерка на Параходство БРП. Великотърновският апелативен съд намали с две години присъдата, която в началото на ноември 2013 година Русенските окръжни магистрати постановиха на Илияна И. заради присвояването на 214 000 лева от касата на БРП. Апелативният съд намали наказанието й благодарение на това, че го преквалифицира, като прецени, че в качеството си на служител жената е присвоила пари в особено големи размери, но случаят не е тежък. Ако беше тежък случай, нямаше как тя да се размине с по-лека присъда, тъй като бе наказана с минималното, което предвижда законът. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд.
47-годишната касиерка бе призната за виновна в това, че през 2009 година на 10 пъти е присвоила поверени й от дружеството пари. Тя съставяла разходни ордери за мними факти, като сумите по тях ту отивали за разплащане на поражения, ту за ръководен персонал, от банкови сметки или прехвърляния. Заради това, че квитанциите минавали през оперативната счетоводителка, Апелативният съд размаха пръст на прокуратурата, като подчерта, че извършените от нея престъпления са неглижирани и че правосъдие не се прави на парче.
Липсата на 214 000 лева била установена през април 2010 година, когато е разпоредена проверка на касовата наличност. Второинстанционните магистрати посочиха обаче, че касиерката изобщо не била лаик и знаела, че липсващите суми ще й доведат подобна ревизия. Затова изработила елементарна схема за превенция. Касиерката пишела разходни ордери за измислени от нея основания и ги включвала в касовата книга за деня. Така замаскирала документално кражбата, тъй като салдото излизало толкова, колкото са наличните в касата пари. В същото време убедила счетоводителката да не разнася разходите от ордерите по счетоводните сметки с обяснението, че те отивали за изключителни нужди на ръководството. Така сумите се изпарили, като липсвали в каквито и да е счетоводни документи. Съдбата обаче изиграла лоша шега на касиерката, след като дружеството решило да прати в командировка услужливата счетоводителка. 47-годишната Илияна се стъписала, тъй като липсата на доверчивата колежка я изправяло пред риск да бъде разкрита. И в паниката написала собственоръчно бележка за липсващата сума от 214 000 лева, които уж били отишли за изплащане на глоба. За каква глоба, от кога и за какво толкова сериозно нарушение обаче изобщо не посочила. Схемата бързо лъснала, а смутената касиерка през плач признала на директора по време на очна ставка, че имала нужда от пари.
Магистратите на втора инстанция обърнаха сериозно внимание на психологическия портрет на жената - че се отличава с подчертана меланхолия, затворена е и изпитва страх от новото. Съдът посочи и факта, че Илияна не е омъжена и няма деца, което я прави самотна.