Юридическият факултет на Русенския университет изпрати вчера поредния си випуск абсолвенти, успешно защитили теоретичната си подготовка във висшето училище. От всичките 113 випускници осем са отличниците. Да поздравят новите си колеги в голямата зала на Канев център дойдоха прокурори, съдии, адвокати и представители на местната и държавна власт.
В словото си пред дипломираните юристи ректорът проф.Христо Белоев подчерта нуждата от съхраняване на законността, морала и справедливостта и им пожела да запазят ценностите си на достойни граждани на България. По традиция деканът на Юридическия факултет проф.Лъчезар Дачев приветства абсолвентите на латински език, а самият той получи плакет „Русе“ от името на кмета Пламен Стоилов.
Благодарствени думи към преподавателите и университета изказа отличничката на випуск 2014 г. Мая Петрова, в чиято диплома успехът от цялото следване е  5.90. Отличната юристка е завършила СОУ „Панайот Волов“ в Бяла също с отличен успех, а сега се надява да бъде оценена и от работодател.