„Нетуоркс-България“ извоюва право за ново разглеждане на заповедта на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, която нареждаше кабелите на телевизионния оператор да бъдат срязани и премахнати, тъй като са незаконен строеж. Всъщност става дума за опъната съобщителна мрежа на улиците „Рила“, „Червен“ и „19-ти февруари“ зад Регионалния исторически музей.
Русенските административни магистрати оставиха без разглеждане жалбата на „Нетуоркс“, с която операторът искаше отмяна на заповедта за рязане на кабели и прекратиха делото. Върховният административен съд обаче върна за ново разглеждане казуса. Според върховните магистрати заповедта за премахване на кабелната мрежа не е надлежно връчена на „Нетуоркс“.
РДНСК започна издаването на десетки подобни нареждания заради това, че кабелите са постановени без задължителните строителни книжа за тази цел.