Доколко си приличат Русе и Виена - това предстои да установят на живо ученици от русенското СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ и техни връстници от виенската гимназия „Амерлинг“. Двете училища партнират по проект по програма „Коменски“ за приликите и разликите между Голямата и Малката Виена.
Австрийските гимназисти от вчера са в Русе и влизат в часовете по немски в СОУЕЕ. До 22 юни те ще разгледат центъра на града, Историческия музей, останките от древноримската крепост, музеите на градския бит и на транспорта. Разходка до Ивановските скални църкви и пещерата Орлова чука са включени в програмата. Освен това техните зокамини ще им разкажат за религиозната толерантност в Русе и ще покажат чудесата на националната кухня.