Общинският съвет обяви конкурс за избор на местен обмудсман.
Както е известно, до това решение се стигна по настояване на гражданските структури.
Право да се кандидатират за тази обществена длъжност имат всички пълнолетни граждани, които не са осъждани, имат постоянен адрес в Русе, завършили са висше образование с магистърска степен и имат поне 5 години трудов или осигурителен стаж.
Заявленията за участие в конкурса се приемат до 10 часа на 11 ноември в деловодството на Общинския съвет. Кандидатите трябва да представят в запечатан плик всички документи, които се изискват. Освен всичко друго те трябва да имат и концепция за дейността на обществения посредник в обем около 3 стандартни страници.
Всички допуснати до конкурса кандидати на 12 ноември ще се явят на събеседване, за да се проверят познанията им в правозащитната област и вижданията им за връзката им с гражданите и местната власт. Събеседването ще се проведе от 13 часа в заседателната зала на Общината.