Класираният на първо място консорциум е предложил цена 5 705 411 лева, другият - 5 720 123 лева. Минимална е разликата и в броя на точките, които участниците получават въз основа на всички критерии. „Еротранспроект“ е с 94,67 точки, докато „Трансинж-К“ е с 94,57 точки. 
Според КЗК оспорването на оценките на техническата част от офертите е основателно и оценителната комисия не е защитила със свои мотиви точките, които е дала на двамата участници.
„Трансинж-К“ е атакувал и самата методика за оценка, но тази част от жалбата е отхвърлена.
Решението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд. „Трансинж-К“ едва ли би го направила, защото то удовлетворява нейните претенции. Въпросът е дали Общината ще предпочете да се съобрази с препоръките, или ще отнесе спора по-нагоре, което допълнително ще забави процедурата.
Нека видим мотивите на комисията, да чуем и становището на нашите юристи и тогава ще преценим какво да правим, заяви вчера зам.-кметът Свилен Иванов. Антимонополната комисия отмени класирането по обществената поръчка за избор на изпълнител за пробива „Кауфланд“ и върна процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на фирмите.
Още през август за победител беше избран консорциум „Еротрансинженеринг“, в който влизат 3 дружества: русенските „Пътинженеринг“ ООД, „П.С.-ЕРО“ ЕООД и софийското „Еротранспроект“ ООД. Останалият на второ място консорциум „Трансинж-К“ веднага обжалва класирането пред Комисията за защита на конкуренцията. Той също е съставен от три фирми: „Трансстрой-Варна“ АД, „Инжстройинженеринг“-Варна ЕООД и „Екип 2000-Котов сие“ СД от София.