Служителите от офиса на НАП в Русе започват кампания за напомняне на 375 фирми в региона, че не са внесли дължимия от тях за 2013 г. данък по ЗКПО и върху задълженията им се трупат наказателни лихви. Всички те са подали годишните си данъчни декларации в законовия срок до 31 март, но не са внесли в бюджета общо 500 303 лв. Фирмите са специално селектирана първа група от нови длъжници към републиканския бюджет до 5000 лв.
Данъчните ще звънят на посочените в декларациите фирмени телефони и ще ги приканят да започнат да се издължават. Невнасянето на данъка след позвъняването води до действия по принудително събиране на дълговете, предупреждават от НАП. Един от най-често използваните способи е налагането на запор. По телефона ще бъде конкретизирана сумата на задължението към момента и намеренията за неговото скорошно погасяване, както и телефонът за връзка с публичния изпълнител. Всякакви други уточнения ще се извършват само в офиса на НАП в Русе, затова фирмите трябва да приемат за некоректни различни други предложения за съдействие.
Практиката на НАП показва, че след такива телефонни напомняния 70% от фирмите предприемат необходимото за уреждане на пропуските си. Предстоят подобни кампании и за други видове непогасени задължения.