Дипломите на завършилите специалността „Ерготерапия“ в Русенския университет вече ще се признават в цял свят. Това стана ясно по време на 31-вото заседание на Световната федерация по ерготерапия в Япония, на което официално бе оповестена положителната акредитация на специалността съгласно международните стандарти. В заседанието, на което Асоциацията на българските ерготерапевти бе приета за пълноправен член на федерацията, участваха д-р Лилия Тодорова и гл.ас. Петя Минчева от катедра „Обществено здраве и социални дейности“ на Русенския университет, която ръководи обучението по ерготерапия.