За второ поредно тримесечие работодателите от Русенско се оказват най-големи оптимисти по отношение на наемането на още персонал през третото тримесечие на годината. Това показват резултатите от обзорно изследване на компанията „Менпауър“ за заетостта в страната.
Нетната прогноза за заетостта е +21%, т.е. фирмите, които планират да наемат още хора през лятото, надвишават с над една пета тези, които предвиждат някакви съкращения на персонал. Намеренията за наемане се подобряват както спрямо предишното тримесечие, така и на годишна база, като нарастването е съответно с 2 и 3 процентни пункта.
Според Надя Василева, управляващ директор на „Менпауър България, Сърбия и Хърватия“, оптимизмът в Русе идва от няколко чуждестранни фирми, които са свързани с автомобилостроенето - включително „Витте Аутомотив“, която планира да удвои настоящата си работна сила.
Нетната прогноза за заетостта в България за периода юли-септември е +14%, а позитивни планове за наемане са отчетени във всички индустриални сектори, обхванати от проучването.
От всички 753 работодатели, взели участие в анкетата, 19% твърдят, че възнамеряват да наемат служители в периода от юли до септември. Само 5 на сто възнамеряват да намалят персонала си.
Работодателите в сектор „Ресторанти и хотели“ очаквано имат най-силните планове за наемане, като следват секторите „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“, „Търговия на едро и дребно“, „Земеделие“ и „Строителство“.
Според резултатите от проучването най-висок процент на очаквания ръст за наемане на нови служители ще има в големите компании (+19%), докато в микро- и средните по големина компании нетните прогнози са съответно 8% и 13%.Малко над една пета от малките компании ще наемат служители, което, сравнено с предходното тримесечие, е увеличение с 8 процентни пункта.