Бележка от строителния предприемач Явор Блъсков предупреждава живеещите в АОНСУ, че отново може да останат без ток, ако до днес не си платят консумираното електричество.
В съседство е залепено друго съобщение, с което Блъсков свиква общо събрание на блока. От него става ясно, че дневният ред предвижда отчитане и събиране на парите за ток и вода. Собствениците ще трябва да решат още какви действия да предприемат спрямо хората, които все още не са си покрили сметките за минало време.
На стъклата на входа е изнесена и информация за дължимите суми и за длъжниците.
Хората от АОНСУ не искат да вярват, че пак ще останат без светло и без отопление. Отдавна нямат вяра и на Явор Блъсков и подозират, че заплахата да им дръпнат шалтера този път не идва от „Енерго-Про“. 
Междувременно стана ясно, че набира сила нов спор между предприемача Явор Блъсков и енергийната компания. Той ще усложни и без това заплетения казус с електричеството на хората в бившето общежитие на АОНСУ. Блъсков и енергото имат разногласия относно дължимите суми през август, когато „блокът на ужасите“, както го кръстиха самите му обитатели, ту светваше, ту угасваше.
От „Енерго-Про“ ми изпращат сметки за потребяваната електроенергия в периода 23-31 август, когато в блока нямаше ток, сигнализира в „Утро“ Блъсков. Той представи и две фактури, в които за ползваното електричество разпределителното дружество иска съответно 1280 и 22,80 лева.
От „Енерго-Про“ разясниха, че фактурата за по-голямата сума включва потреблението на общежитието за периода 1-12 август. Фактурата е издадена за период 23.08.-31.08.2013г, защото от 1 септември клиентът (т.е. фирма „Рали 2003“ ЕООД на Явор Блъсков) е излязъл на свободния пазар. Съгласно правилата за търговия с електрическа енергия, за да излезе клиентът на свободен пазар, трябва да се издаде финална фактура по регулирани цени.
Стандартната дата на отчет на клиента е била 23.08.2013 г. По време на фактурирането електромерът е бил без захранване и не е можел да бъде отчетен на тази дата. Затова за дата 23 август са въведени последните отчетени показания, които са от 31 юли, когато обектът е имал електрозахранване. По този начин консумираната електроенергия от 1 до 12 август не е влязла във фактурата. Когато електрозахранването на блока е възстановено и електромерът е заработил, са снети данните към 31.08.2013, които съвпадат с показанията в момента на изключването на електрозахранването (12 август). Реално количествата електроенергия са консумирани от 1.07.2013 до 12.08.2013 (момента на изключването), но във фактурата се изписва, че са консумирани за друг период. Това е така, защото, за да издаде системата фактура, тя трябва да има въведени данни за старо и ново показание. Когато няма въведени нови данни, системата приема автоматично последните въведени данни, които не са фактурирани към този момент - в случая те са от последния отчет, обясниха от „Енерго-Про“.
От енергоразпределителното дружество уточниха, че втората фактура е за друг обект на Блъсков, който се води като учебен корпус.