20 мобилни химически тоалетни ще бъдат разположени на различни места в града по схема, определена от Общината. Основно те ще бъдат разположени в централните части на града, на кея, до автобусни спирки, цветни пазари и стоянките на такситата. Химически тоалетни ще има и на спирките в Средна кула и Долапите.
За доставката и поддръжката на тоалетните е сключен договор с „Екотой-сервиз“ ООД. Фирмата е избрана с публична покана.
Съгласно поетите ангажименти дружеството ще обслужва кабинките 2 пъти седмично, което включва изпразване на резервоара и зареждането му с екологична течност, изхвърляне на отпадъците, почистване и дезинфекция отвън и отвътре, поставяне на тоалетна хартия. Фирмата ще почиства и прилежащия терен. Използването на химическите тоалетни ще е безплатно за гражданите.