Месечната сметка на тричленно домакинство, което отоплява апартамент от 65 квадратни метра на природен газ, е около 110 лева. Ако същото семейство използва за своите битови нужди електрическа енергия, то ще плати към 165 лева. Така икономията се равнява на 55 лева, като в тях е включена и топлата вода, изчислиха експертите на „Овергаз“.
С природен газ битът пести от количеството първична енергия, което би отишло при използването на електрически уреди, докато се чака водата да се затопли или да се загрее фурната. Предимството на газовите уреди е, че достигат мигновено желаната температура.
По-голяма ефективност на отоплителната система и осезаеми спестявания пък се постигат чрез стайни термостати, които мерят и поддържат температурата. За да икономисат максимално, експертите препоръчват на домакинствата монтирането и на седмичен програматор. Чрез него консумацията на енергия да се намалява с около 10-15%.
На уреда се задава температурата, която да се поддържа в помещението. Тя може да бъде между 5 и 30 градуса. Най-доброто решение за пестене на енергия е отоплението да се намали до16 градуса през деня, когато в жилището няма никой, и да се увеличи на 21 градуса вечер. Експертите обясняват, че само 1 градус повече повишава разхода на енергия с около 5-6%.
Според доклад на Световната банка, България е сред страните в Европейския съюз с най-висок дял електроенергия в бита. Използването на природен газ се насърчава като енергоспестяваща мярка от Европейската комисия и Международната банка за възстановяване и развитие у нас. Газификацията на жилищата, в това число присъединяването към разпределителната мрежа, закупуването на газовото оборудване и системите за битова гореща вода са включени в списъка на енергоефективните решения, за които се отпускат целеви средства в размер между 20 и 35% от цялата инвестиция по програмата REECL.