От старта на финансираната от бюджета на Европейския съюз Програма за развитие на селските райони (ПРСР) тя е наляла над 32 милиона лева в шест русенски общини, показва последната справка на Държавен фонд „Земеделие“. Към април 2014 г. броят на одобрените проекти от областта са 11 по трите мерки - 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и 313 „Насърчаване на туристическите дейности“. Най-предпочитана от русенските общини е мярка 321, по която са одобрени 8 от проектите.
Най-много пари от програмата дотук получава Община Ценово с двата си проекта за реконструкция на част от водопроводните мрежи в Караманово за 5,05 млн. лева и в Новград за 3,74 лн. лева. Община Борово има три проекта за общо 7,57 млн. лева - за реконструкция на част от водопроводната мрежа на селата Батин и Екзарх Йосиф и за изграждане на туристическа инфраструктура в Борово.
Най-скъпият проект е в Две могили - 5,26 млн. лева за подобряване на общинска пътна мрежа и подмяна на водопроводи. 1,87 млн. лв. са похарчени за реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница.
Ветово е също с два проекта - 4,25 млн. лв. за рехабилитация на общински път Русе - Сеново и близо 1,2 млн. лева за реконструкция на парк в Смирненски.
Сливо поле и Иваново имат одобрени субсидии за по един свой проект за рехабилитация на общински пътища, съответно за 5,03 и 3,58 млн. лева.
Очаква се нов прием на проекти по трите мерки за подпомагане на селските райони да започне през септември.