Какви са промените в имотното състояние и доходите на съдиите, прокурорите и следователите вече може да се види от техните декларации пред Сметната палата за изтеклата 2013 година. Впечатление прави, че повечето от тях са затегнали коланите и не са инвестирали в нови жилища и автомобили. Масово магистратите в Окръжния съд декларират банкови влогове от спестени заплати, а не малка част от тях изплащат и кредити. По-скромни са промените в имотното състояние на прокурорите и съдиите в Районния съд.
Спестовниците имат по няколко влога
Председателят на Русенския окръжен съд Даринка Алексиева посочва в декларацията си влог в банка от 15 000 лева, спестени от заплати. Административната ръководителка е получила още 675 лева от наеми, като обявява 4925 лева доходи на съпруга си, както и 10 000 лева от дивиденти, изплатени на негово име.
В декларацията на заместник-председателя на Окръжния съд Силвия Павлова прави впечатление единствено декларираният доход на съпруга й в размер на 48 024 лева. Подобно е положението и с другия заместник-административен ръководител Свилен Сирманов, който е обявил доходи от стопанска дейност и наем на съпругата си в размер на общо 7927 лева.
Съдия Христо Лазаров се откроява със спестовност. В общо пет депозита в евро и лева е вкарал 51 422 лева. Декларирал е още 27 002 лева доходи от наем и 5300 лева от работа извън заеманата длъжност.
Промяна в общо 10 банкови влога в долари, евро и лева е декларирала и съдия Пенка Димитрова. Повечето от сумите обаче са символични, като общата им стойност е 32 451 лева. Димитрова е обявила 9240 лева от пенсия на съпруга си, както и командировки в Румъния и Германия за 2572 лева.
Промяна има и в осем депозита на съдия Палма Тараланска и съпруга й съдията в Русенския районен съд Васил Петков, които са набъбнали с общо 48 044 лева. Те имат да получават и 16 650 лева остатъчни по договор за покупко-продажба. Съдия Тараланска е декларирала още 8568 лева доходи от наеми, прехвърляния и други източници на себе си и съпруга си.
Съдия Наталия Георгиева декларира промяна в банковите влогове на семейството. Общо в шест депозита в евро и лева са вкарани 60 258 лева от заплати, пари от минали периоди и прехвърляния от банка в банка. Съдия Георгиева декларира още 37 079 лева от доходи на съпруга й, както и 6058 лева от негови пенсии.
Съдия Искра Блъскова обявява пет банкови влога в лева, евро, долари и паундове на обща стойност 72 214 лева, както и 8736 лева от пенсии на съпруга си. Съдия Анета Георгиева е обявила наличието на три депозита в общ размер от 35 088 лева, които са се натрупали от заплати.
Изключенията с кредити и автомобили втора ръка
Съдия Красен Георгиев пък е наследил 8 ниви, 2 къщи и гараж, както и апартамент в село Климентово, а също и апартамент в Русе. Декларирал е и „Пежо 306“ за 2000 лева. По наследство съдията се е сдобил с 37 000 лева кеш и в банки, а от заплати е вкарал 2000 лева на депозит.
Неговият колега Александър Иванов също се е сдобил по наследство с къща с двор, ниви и поземлени имоти край Велико Търново. Впечатление прави, че през 2013 година съдията е продал „Трабант 601“.
Само двама съдии декларират, че са купували коли, и то вероятно втора ръка, ако се съди по обявените стойности.
През 2013 година съдия Татяна Черкезова си е купила „Рено Клио“ за 3180 лева от заплати, а е продала „Хюндай Соната“. Черкезова е и от малкото, които са теглили потребителски кредит - нейният е в евро на равностойност от 20 500 лева. Основно място в декларацията на Петър Балков също е смяната на коли от една и съща марка - „Форд“. Семейството на магистрата се е сдобило с „Форд Мондео“ за 7000 лева, като е продало „Форд Сиера“ за 1000 и „Форд Мондео“ за 4000 лева. Балкови са обявили общо 12 000 лева от спестени заплати.
Сред малкото изключения с кредити е и съдия Росица Ангелова, която заедно със съпруга й са изтеглили по 14 000 лева потребителски кредит. А съдия Юлиян Стаменов през 2013 година не е пестил, а е харчил. За това свидетелства изтеглен жилищен кредит в размер на 70 000 лева, както и овърдрафт за 4000 лева. Той е декларирал и доходите на съпругата си на стойност 20 670 лева.
Шефката на Административния съд си купила нива
Председателят на Русенския административен съд Елга Цонева посочва в годишната си декларация, че се е сдобила с 20 декара семейна нива в търговишкото село Пробуда със средства от заплати. Тя е обявила и наличието на два лични депозита от получени възнаграждения - 13 500 лева и 21 000 евро.
Административният магистрат Вилиана Върбанова е декларирала покупката на лозе и нива в Кошов с пари от заплати, както и посещение на семинар на стойност 1558 лева, организиран и платен от Европейската правна академия.
Съдия Росица Басарболиева, заедно със съпруга си окръжният прокурор Огнян Басарболиев са се сдобили с хонда за 14 500 лева. Автомобилът е закупен с 10 000 лева банков заем и спестени заплати на семейството. Басарболиева е посочила, че притежава и 1100 лева от възнаграждения, 1956 лева депозит, както и 2330 лева банков влог на името на сина й.
Колежката й Сибила Симеонова е декларирала 25 000 лева депозит, но и солидни заеми - 79 300 лева задължения към физическо лица и 33 000 лева ипотечен кредит. Симеонова е обявила и получени 3746 лева от друга стопанска дейност, както и командировки в Румъния, Унгария, Германия, Гърция и Испания.
В Русенския районен съд имат повече кредити от влогове
Председателят на Русенския районен съд Венцислав Василев е декларирал само една промяна в имотното си състояние за 2013 година - че има налични 15 000 лева от заплати. Съдия Десислава Великова пък е обявила, че е изтеглила 19 558 лева потребителски кредит в евро. Колежката й Елица Димитрова има подобна промяна, само че дължи на банка по-сериозна сума - 27 000 лева. Съдия Милен Бойчев е имал същата участ през 2013 година и е обявил ипотечен кредит в размер на 44 000 лева.
Мирослав Йорданов пък е декларирал депозити от семейни спестявания на обща стойност 12 151 лева, доходи на съпругата си от наем за 2160 лева, както и 5000 лева дивиденти на нейно име. Съдия Николай Стефанов е обявил покупката на автомобил „Рено“ за 2700 лева от заеми и продажбата на автомобил „Мицубиши“. На негово име е и потребителски заем за 7500 лева. Съпругата на магистрата е получила 6000 лева от наеми, а той - 1043 лева от други източници.
Съдия Явор Влахов пък посочва в декларацията си ипотечен кредит в размер на 46 000 лева, теглен още през 2008 година, както и че е получил като дарение апартамент в Русе.
И прокурорите са добри спестовници
Заместник окръжният прокурор Добромира Кожухарова декларира по 9000 лева банкови влогове от дарения на двете си деца, както и тегленето на потребителски заем в размер на 15 000 лева. Кандидатът за нов окръжен прокурор Николай Николов посочва само една промяна в състоянието си - получени доходи от съпругата му на стойност 16 332 лева. Останалите прокурори в Русенската окръжна прокуратура или нямат изменения в притежаваните имоти, или декларират задълженията си по кредити.
Районният прокурор Георги Георгиев, който е вторият кандидат за нов окръжен прокурор, посочва наличието на спестени 4000 лева от заплати, както и 15 500 лева депозит. Обявил е и 19 668 лева доходи на съпругата си. Дилян Михайлов е декларирал 8000 лева спестявания и 8000 долара депозит от заплати.
Един от малкото, който се е сдобил с имоти през 2013 година, е прокурор Емилиян Грънчаров, който си е купил вила в местността Над езерото в Николово. Той декларира и 41 849 лева депозит от получено обезщетение.
Прокурор Ирена Костадинова пък си е купила гараж, а от заплати и дарения със съпруга си имат общо 10 000 лева в банка. Радослав Градев обявява налични 4000 евро, както и общо 7085 евро в депозити.
Следователи теглят заеми за жилища и коли
Следователят в Окръжния следствен отдел Искра Попова пък декларира може би най-солидни задължения - два ипотечни кредита за общо 155 530 лева. А колегата й Марин Маринов си е купил със заем „Алфа Ромео“ за 13 845 лева.
Не са малко съдиите, прокурорите и следователите, които нямат никаква промяна в имотното си състояние и затова не са подали декларации, а само уведомления. Друга част от заетите в съдебната система са посочили скромни постъпления в банковите си депозити или пък са теглили кредити за сравнително дребни харчове.