Бизнесът и гражданите няма да чакат и да плащат за скица на имота от Агенция по кадастър. Тя ще се издава безплатно по електронен път от нотариуса, който изповядва сделката. Това предвижат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Текстовете на практика осигуриха безплатен отдалечен достъп на нотариусите до регистъра на Агенцията по кадастър.
Досега гражданите се редяха на 28 гишета в Агенцията по кадастъра в областните центрове. Трябваше да се подава молба и да се чака 14 дни. Разходите бяха около 150-200 лв. Сега тези пари няма да се плащат за нуждите на нотариалното производство.
Облекчението обаче ще важи само за общини с одобрени кадастрални карти, нанесени в регистъра, т.е. за около 18% от територията на страната. В останалите случаи скицата ще се издава по досегашния ред - от общинските служби. За попълването на кадастъра бяха отделени 10 млн. лв. за тази година. С промените в закона за кадастъра стартира и работата по попълването на Имотния регистър.
Междувременно правителството прие промени в Закона за устройство на територията, според които вече няма да се изисква разрешение за строеж при изграждането на барбекю, чешма, беседка, градински или парков елемент в двора. Целта е по този начин да се облекчат процедурите и да се съкратят някои срокове за реализацията на инвестиционен проект.
Промените предвиждат замяна на предварителния договор за присъединяване на имот с експлоатационните дружества със становище. То ще се издава в 7-дневен срок. Годишният ефект от тази мярка е някъде около 4 млн. лв. Отпадат оценките за въздействие върху околната среда и преценката за необходимостта от такава, когато се преустройват имоти от 4-та до 6-а категория в урбанизирани територии и извън защитени територии. При преустройство на апартамент в зъболекарски кабинет например няма да се налага съгласуване на проекта с РИОСВ. Облекчението не важи за нови строежи, само за преустройство.