Със значка „Русе“ отличи кметът Пламен Стоилов Мария Козовска, която след 36 служба в отдел „Гражданско състояние“ излиза в заслужена пенсия. През това време Козовска е венчала над 25 000 двойки и като символична кума заедно с тях е преживяла много щастливи мигове.
Първата работа на Козовска в Окръжен народен съвет през 1977 година съвпада с въвеждането на системата ЕСГРАОН. През 1981 година тя става служител на отдел „Гражданско състояние“, а от 1993-а е главен специалист в едноименния отдел на Община Русе.
Вниманието на кмета, неговата оценка за труда й и благопожеланията му развълнуваха служителката. След края на кариерата си жената ще се отдаде на семейството и внуците си.