20 000 лева пренасочва от бюджета си Общината за издръжка на общинските съветници. С тях ще се покрият възнагражденията им за специализираните комисии и 5000 лева разходи за телефони, обявления и други подобни.
Както стана ясно от обсъжданията в комисията по култура, в бюджет 2013 не са предвидени допълнителните плащания за участие на русенските избраници във въпросните 5 комисии, защото промените в ЗМСМА станаха факт по-късно. Анализът е показал, че само за тези хонорари не стигат 32 хил. лева.
Главният общински финансист Емилия Пенева съобщи, че за първите 6-месеца на годината допълнителните възнаграждения на съветниците са платени от икономии по други пера. Сега се предлага нужните 20 хил. лева да се вземат от икономисаните 40 хил. лева от проекта за изнасяне на електрически табла нависоко, за да няма кражби на ток. Пенева съобщи, че за тази цел са заложени 100 хил. лева, но работата е свършена за 60 хил. лева. Затова русенци не трябвало да смятат, че съветниците ги ощетяват.
Председателят на Общинския съвет Васил Пенчев обясни, че въпреки допълнителните плащания, в абсолютна стойност тази година бюджетът на Общинския съвет е с над 100 хил. лева по-нисък, отколкото този през 2012-а. Това е така, защото първо възнагражденията на съветниците бяха намалени, а след това дойде и тази частична компенсация за участие в специализираните комисии, от които около 50% от съветниците могат да се възползват, допълни Пенчев.