Народното събрание прие емитирането на държавен дълг на стойност 1 493 000 евро.

Това стана възможно с приемането на Договор за подписка между Република България и Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, ЕйчЕс Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган Секюритиз Пи Ел Си. Договорът урежда взаимоотношения между държавата и банките при издаването на облигациите.

Със 108 гласа "за", 38 "против" и 4 въздържали се парламентът прие емитирането на дълга на второ четене.

Средствата, получени при пласирането на ценните книжа са предназначени за необходимия финансов ресурс за посрещане на предстоящия падеж в началото на 2015 година на глобалните облигации на страната в размер на 1,086 млрд. долара, както и за покриване на планирания бюджетен дефицит - 1,4 млрд. лева.

Вчера решението за емитиране на дълг на стойност близо 3 млрд. лева бе гласувано и по време на заседание на бюджетната комисия. Емитирането на нов дълг бе прието от Народното събрание още с приемането на държавния бюджет за 2014 година в края на 2013 година.

"Поемането на външен дълг е нормална операция, която се използва от всички държави. Държавният дълг на България за 2013 година е 18.6% от БВП при 90.6% средно за еврозоната", обясни в декларация от името на парламентарната група на "Коалиция за България" зам.-председателят на бюджетната комисия Петър Кънев още в сряда.

Общо за тази година България може да поеме нов външен дълг в размер на 3,9 млрд. лева, което и записано в държавния бюджет за 2014 година.