Общината спази точно разпореждането на Министерството на екологията и в срок изпълни задължителното разширение на клетката, в която от години живеят мечките Бойка и Станди. Сега двете животни разполагат с допълнителни 170 кв.м, посипани с пясък, чимове трева, малък басейн и пособие, което ги поощрява да се изправят на задните си лапи и така да се съхранява, доколкото е възможно, двигателният им апарат. Така отпадна опасността четириногите любимци на децата да се преселят във Варна.
Разширеният дом на Бойка и Станди бе приет официално от директора на екоинспекцията Дауд Ибрям в Световния ден на околната среда. Той изрази задоволството си, че срокът е спазен и ремонтът е съобразен с препоръките на фондация „Четири лапи“.
Зам.-кметът Свилен Иванов, чиято задача беше да се изгради новата клетка, обясни, че въпреки неблагоприятните метеорологични условия са вложени всички усилия в интерес на животните.
До октомври трябва да се извърши прехвърлянето на собствеността на горите в Лесопарка на Община Русе. Предстои проектирането на новата зоологическа градина, която ще бъде завършена идната година. От Министерството на екологията ще окажат съдействие на местната власт при избора на животинските видове, които ще обитават бъдещия зоопарк.