България покрива четирите числови критерия за членство в еврозоната. Това се посочва в Конвергентните доклади на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК), публикувани на 4 юни 2014 година. Това се казва в становище по темата на Министерството на финансите.
Това са вторите два подобни доклада на ЕК и ЕЦБ след тези през 2012 г., които потвърждават, че България покрива всички числови критерии на еврозоната.

България заедно с Литва, Чехия и Швеция е една от страните извън еврозоната, които изпълняват всички числови критерии за членство, смятат от ведомството на Петър Чобанов.

Според експертите на двете финансови институции страната ни успешно изпълнява критерия за ценова стабилност с годишна инфлация до май т. г. от -0,8% при референтна стойност от 1,7 процента. Бюджетният ни дефицит за 2013 г. е в размер на 1,5% от БВП и под референтната стойност от 3%.

Дългосрочният лихвен процент на България за периода май 2013 г. - април 2014 г. е средно 3,5% - под референтната стойност от 6,2% според критерия за конвергенция на дългосрочните лихвени проценти.

Съотношението брутен държавен дълг/БВП е 18,9%, значително под референтната стойност от 60%. Полша, Румъния, Унгария и Хърватия не покриват по един или два критерия.

С настоящите доклади Литва се допуска в еврозоната от 1 януари 2015 г., а Швеция още при създаването на еврото не идентифицира приемането на общата валута като цел. През 2010 г. докладите посочват, че по три от числовите критерии България е над референтните стойности, като изключение прави единствено съотношението държавен дълг към БВП.

Конвергентните доклади от 2008 г. констатират, че три от икономическите показатели на България покриват Маастрихтските критерии - бюджетен дефицит, държавен дълг към БВП и дългосрочен лихвен процент. Условието за покриване на критерия за валутния курс е участие във валутния механизъм ERM II и поради тази причина България не го изпълнява, обясняват от финансовото министерство.