Предложението на кмета по повод офертата на „Топлофикация“ да използва боклука на Русе за производство на енергия, за която „Утро“ писа вчера, вече е факт.
От докладната става ясно, че ще бъде учредено безвъзмездно безсрочно право на строеж върху 28 дка общинска земя в близост до регионалното депо за смет. Там ще бъде вдигнато едноетажно хале с площ 8432 кв.м, в което ще се монтира сепариращата инсталация. Освен това ще има административно-битова сграда с площ 443 кв.м, охранителна постройка 12 квадрата, електронна везна и трафопост. Общата разгърната застроена площ е 8977 кв.метра.
Изградените постройки ще бъдат собственост на инвеститора - т.е. на „Топлофикация“. Всички дължими данъци и такси по реализиране на проекта също са за нейна сметка.
Теренът, върху който ще бъде изградена сепариращата инсталация, е отреден за тази цел още през 2008 година. Тогава обаче се е предвиждало изграждане на инсталация за компостиране. Проектът на топлофикационното дружество обаче ще изгаря боклука, така че компост няма да се произвежда.
Още през 2008 година с оглед на строителните намерения е било сменено предназначението на земеделската земя. През миналата година Общинският съвет на Русе е дал съгласие за изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъците преди депонирането им при отстъпено право на строеж. Още тогава е предвидено правото на собственост върху изградените съоръжения да принадлежи на финансиращия частен партньор въпреки възраженията на опозицията. Предложението е било подкрепено от съветниците в Иваново, Ветово, Сливо поле и Тутракан, които използват регионалното депо, както и от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.