Три проекта за ремонт на храмове са одобрени и ще получат финансиране по Програмата за селските райони. Най-много средства са спечелени от църквата „Свети Георги“ в село Кривня - над 389 000 лева. Нов живот ще бъде вдъхнат и на храмовете „Свето Възнесение“ в Писанец и „Света Богородица“ в Сеново, където одобреното финансиране е съответно 349 000 и 337 800 лева.
Всъщност най-известна от всички е църквата в Писанец, която се прочу в цялата страна, след като отец Марин от русенския храм „Света Богородица“ разказа как преди 15 години е служил със сегашния патриарх Неофит в „Свето Възнесение“ в Писанец и едно от кандилата се разляло върху митрополитското расо. В това отец Марин видял знамение, че един ден черното владишко було ще се превърне в бяло патриаршеско и го споделил с дядо Неофит, който посрещнал думите му с усмивка. Сред хората в селото обаче храмът е още по-известен с окаяното положение, в което се намира и за което „Утро“ подробно разказа.