Прехвърлянето на собствеността върху автомобилни моторни средства да се извършва онлайн. Такава задача са си поставили управляващите. "Продължаваме да работим по облекчаването на режима на сделките с автомобили и отпадането на нотариалната такса", каза вицепремиерът Даниела Бобева. Идеята е документите за сделките ще се регистрират по електронен път. При установени нередности в информацията, те ще бъдет спирана автоматично, съобщ.

Изчисленията показват, че на година у нас се извършват средно 550 хиляди прехвърляния на автомобили. Даниела Бобева коментира, че нововъведението ще спести часовете чакане в КАТ на българските граждани.