Награда за „Най-добра практика за учене на възрастни - 2013 г.“ получи от образователното министерство Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“. Призът бе връчен във Велико Търново по време на регионална конференция за Северен централен район относно ползите от целенасочените политики за обучение на възрастни и значимия социален ефект на този процес.
Високото отличие отново поставя гимназията във водеща за страната позиция в тази стратегическа за ЕС политика -  повишаване участието на възрастните в ученето през целия живот, заяви директорът на ПГО Диана Иванова.