Банковите изпълнителни директори през тази година са прибрали средно по 13 млн. долара, което е с 10,1% повече спрямо предходната.

Сумата компенсира спада от 2012 г. и е малко над средните нива за 2011 г. Анализът на общото заплащане на изпълнителните директори на 15 банки е направен от изследователската компания Equilar по поръчка на британския вестник. Анализаторите са включили основните заплати, паричните бонуси и различни други ползи. В изследването също така са добавени плащанията под формата на опции и акции през 2013 г., които се очаква да донесат допълнителен доход.

Американските банки са възнаградили доста по-щедро своите шефове в сравнение с европейските. Ръстът на заплащането идва в година, в която трезорите платиха рекордни глоби в САЩ от неправомерна търговия с ипотечни ценни книжа до нарушаване на американските санкции срещу Иран. 15-те банки, попадащи в анализа, са били санкционирани общо с 48 млрд. долара, което е повече от 30-те млрд. долара за 2012 г. Въпреки това скокът в заплащането съвпада и със средното нарастване на нетната печалба от 46% през изминалата година и силното представяне на фондовите пазари, особено в САЩ.

Основната причина за високия среден ръст на заплащането се дължи на покачването на възнагражденията на главните изпълнителни директори на щатските банки спрямо тези на европейските им колеги. Всички директори на шестте американски банки, включени в анализа – от Бланкфейн до Джейми Даймън на JPMorgan Chase, се нареждат сред седемте най-добре платени банкери. В Европа смесицата от регулаторен и политически натиск, по-ниски приходи и стратегически отлив от инвестиционното банкиране доведе до появата на нова порода по-нископлатени банкови шефове.

Банкер Рос МакЕвън, който ръководеше RBS до миналата есен, олицетворяваше тази тенденция - заплащането му от 4 млн. долара, което е най-малкото в класацията, е равно на една пета от това на Бланкфейн.

Сред британските кредитори шефът на Lloyds Banking Group Орта Осорио е най-добре платеният с 12,5 млн. долара, което представлява увеличение от 17 на сто спрямо година по-рано. Увеличението идва в година, в която Lloyds реализира първия си ръст на печалбата преди данъци за последните три години и в която цената на акциите на институцията поскъпна с повече от две трети – по-силно от всички 15 банки, включени в анализа.