10 206 лева за закупуване на 17 таблета вече са включени в общинския бюджет след последната сесия на съветниците във Ветово. Актуализацията бе широко дискутирана, а зам.-кметът на общината Исмаил Селим я нарече „болна тема“. Проблемът идва оттам, че администрацията се стреми да задели колкото се може по-малко средства за модерните устройства, докато съветниците искали по-скъпи. Затова със сигурност Селим предвижда още по-широки дискусии.
Инициативата за заделянето на пари за таблети е подкрепена от всички общински съветници, като е подета от групата на ДПС. Много хартия се изразходва за размножаване на докладните записки и материали за нуждите на съвета и сметката ни показа, че ако купим таблети по 300 лева, за 1-2 години ще се изплатят, обясни още Селим.
Парите за таблетите ще се вземат от средствата, предвидени за пенсионерските клубовете в общината, които ще бъдат намалени с над 10 000 лева за сметка на модернизацията на работата на съветниците. Много се надявам и за тяхната дейност да останат някакви средства, лаконично коментира Селим.