Трафопостът в АОНСУ е собственост на общината, а не на бизнесмена Явор Блъсков, и за това имаме документи, заяви кметът Пламен Стоилов по повод на завчерашното изявление на собственика на „Рали 2003“ пред „Утро“. Това се случи вчера в кабинета му в присъствието на представители на общинската администрация и на Диана Пенчева, технически ръководител във фирмата на Явор Блъсков, която била упълномощена да го представлява на срещата.
Диана Пенчева показа въз основа на какво предприемачът претендира за собственост на елсъоръжението - заповед от 29 октомври 2008 година на кмета Божидар Йотов, с която той нарежда да се отпише от актовите книги за общинска собственост поземлен имот с площ 17 254 кв.м и изградените в него сгради.
Насреща обаче общината извади договора за покупко-продажба с фирма „Рали 2003“ от 25 август 2008. В него трафопостът не фигурира, нещо повече - в документа изрично е записано, че съгласно чл.5, ал.3 от Закона за енергетиката той и съоръженията към него, не са предмет на сделката, защото захранва повече от един обект, обясни Борислава Братоева, шеф на отдел „Общинска собственост“. В допълнение тя добави, че трафопост „Верея“ не е бил включен в оценката на имотите, продадени на Блъсков. Освен това на по-късен етап по искане на „Рали 2003“ регулационният план на АОНСУ е бил променен, като са обособени няколко урегулирани имота, от които едният е за общинското съоръжение.
Тъй като Пенчева твърдеше, че „Енерго-Про“ също са имали претенции за собственост върху съоръжението, кметът Пламен Стоилов се свърза лично по телефона с Явор Блъсков. Двамата се разбраха за среща в понеделник, а кметът го увери, че общината ще му предостави всички документи за изясняване на спора, ако отправи надлежно искане.
На Пенчева Пламен Стоилов пък поръча да уведоми Блъсков, че общината ще направи проверка за начина на ползване на сградата в АОНСУ. Сезиран съм, че тя се ползва като жилищна при статут на административна, ако се окаже, че има нарушение, ние сме длъжни да предприемем съответните мерки, каза Стоилов.
След края на срещата Диана Пенчева обясни пред „Утро“, че проблемът с тока в сградата е можел да се реши още през 2011 година. Тогава фирма „Рали 2003“ е направила проект за отделянето на партидите и го внесла в енергоразпределителното дружество. Оттам обаче не дали ход на процедурата, защото искали поне 20 души да си открият самостоятелни партиди, но желаещи тогава не се намерили. На 18 април тази година проектът бил презаверен, но този път се явила нова пречка от „Енерго-Про“.
Пенчева показа и писмото на Явор Блъсков от четвъртък, с което той дава съгласие за учредяване на сервитут за кабела на ЕРП-то срещу сумата от 1 946 552, 63 лева. То било в отговор на запитване на „Енерго-Про“ от 24 септември 2013 година.