За първите три месеца на годината общо 50 252 осигурени лица са прехвърлили спестените си средства за втора пенсия от един фонд в друг, съобщи Комисията за финансов надзор. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 112.413 млн. лв., в т.ч. 96.214 млн. лв. в универсалните фондове, 14.233 млн. лв. в професионалните и 1.966 млн. лв. в доброволните фондове.
Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2014 г., е 2 236,98 лв.
Към края на март тази година средногодишната доходност на Универсалните пенсионни фондове за последните две години е 6,29%. Професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват категорийните работници, носят средно 6,82% годишно за последните 24 месеца. Най-висока е доходността на доброволните пенсионни фондове, където има по-голяма свобода за управление на натрупаните средства. За последните 2 г. те носят средно по 7,65% годишно.