Отново съм изкаран най-черният, а „Енерго-Про“ и Общината са целите в бяло, но този път няма да се превръщам в боксова круша. Имам документ за собственост на трафопоста, затова вариантите са два. Ако е мой - „Енерго-Про“ да го изкупи. Ако е общински - Общината да ми плати наем за 5 години назад, защото съоръжението е на моя земя.
Говорят за сервитут и полагане на кабел до блока. Да го направят! Дал съм им цена - 1.97 милиона лева. Плащат я и получават сервитут. Щом от „Енерго-Про“ не са съгласни с цената, да намерят оценител. Иначе как могат да обяснят, че са взели парите на трийсетина семейства за прокарване на кабел, след като нямат сервитут, кой взема пари за услуга, която не може да извърши? 
Ако до десетина дни няма споразумение, ще направя постъпки за газифициране. Имам и опита, и възможностите за това. Така до Нова година сградата ще си свети и ще се топли на газ, ще осигуря и резервни генератори и ще приключим с „Енерго-Про“. Тогава ще има друг проблем, защото този трафопост захранва още една сграда и не знам какво ще обясняват на хората в нея, но вече няма да позволя това да ми бъде натрапвано като мой проблем.