От следващия месец „Енерго-Про“ променя графиците за отчитане на потребената електроенергия, съобщиха от дружеството. Заради промяната на датите е възможно октомврийските сметки за ток, които излизат през ноември, да бъдат за повече или по-малко дни. Следващият отчетен период ще бъде стандартен и сметките отново ще бъдат за 30 дни. Сроковете за плащане не се променят.
За прехода е избран точно периодът септември-октомври, тъй като това време на годината се характеризира с най-ниска консумация на електроенергия и съответно ефектът върху сметките на клиентите би бил най-малък.
Промяната е част от проект на дружеството за намаляване на загубите на електроенергия чрез внедряване на съвременни технологии. Най-същественият момент е въвеждането на балансово мерене на тока. За да се осъществи то, е необходимо клиентите, които се захранват от даден трафопост, да бъдат отчитани на една и съща дата с него.
Системата ще позволява локализиране на местата, където са налице загуби на електроенергия, включително и от кражби на ток.
Подробна информация за индивидуалната дата на отчет, както и за целия процес по промяна на отчитането, клиентите могат да получат от интернет страницата на компанията, на телефон 0700 161 61, на [email protected], както и в центровете за обслужване на клиенти.
От края на септември отчитането на електромерите вече няма да се извършва от фирма подизпълнител, съобщиха още от „Енерго-Про“. Снемането на показанията ще се извършва от обучени специалисти на дружеството, които ще могат да консултират клиентите и по конкретни проблеми.