Две години и половина след повторното си и окончателно обявяване в несъстоятелност „Дунавска коприна“ ликвидира всички задължения към бившите си работници. Според изготвената от синдика Иво Траянов частична сметка за разпределение от 20 август, на около 90 човека бивши служители ще се платят общо 68 228,61 лева. Сумите варират между няколко лева и 2700 лева.
След като преди време бяха платени 66 594,39 лева, сега 100% от дълговете към работниците вече са изчистени. Фалиралата тъкачница е покрила и задълженията си към държавата за невнесените навреме осигуровки на служителите си в размер на 58 491,42 лева.
Задълженията на „Дунавска коприна“ възлизат на над 11 млн. лева, основна част от които са към държавата. Тъкачницата бе за втори път обявена в несъстоятелност в началото на 2011 г. заради необслужван дълг към държавата по две схеми - публичен за 759 635 лева и частен по ЗУНК за 5 958 550 лева. Плащанията по тях бяха прекратени през 2010 г. от новите собственици - панамската офшорка „Праймлайф Корпорейшън“, зад която стоят варненски бизнесмени. Сред кредиторите на „Дунавска коприна“ са множество частни фирми.
Междувременно синдикът на Коприната Иво Траянов насрочил нов търг за продажба на имотите на фалиралото предприятие. 39 броя производствени, складови и административни сгради с пазарна стойност 10 710 490 лв. отново се предлагат накуп. Началната цена за търга е равна на ликвидационната им стойност от 8 568 390 лв. Ако за имотите се намерят кандидат-купувачи, наддаването между тях ще се проведе на 15 октомври.