Изправена пред лична финансова криза жена стигнала дотам да представя пред банките неверни данни за себе си и семейството си само и само да й бъде отпуснат кредит. На хартия тя дори се отказвала от най-милото си, като посочвала, че няма деца, нито пък имала да погасява вноски по изтеглени заеми. В крайна сметка А.Ф. стигна до съд заради това, че е лъгала в попълваните от нея декларации и искания за отпускане на пари. Нейни жертви са станали шест банки, пред които кандидатствала за потребителски кредит през няколко дни през лятото на 2011 година. Съдът призна изпадналата в тежка ситуация жена за виновна, че е попълвала неверни данни в документите, но я освободи от наказателна отговорност. Така неосъжданата досега А.Ф. ще трябва да плати само глоба в размер на 2000 лева. Наказанието може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново.