Един от най-големите кошмари на всеки български учител с натрупан стаж и напреднали години, бе прословутият параграф 5 от Кодекса за социалното осигуряване. Според него всеки директор има право да пенсионира колегата си, ако му остават три години до пенсионна възраст. Това обаче вече е променено и шефовете ще трябва първо да се съобразяват с желанието на учителя. Нормативно положението е променено с параграф 16 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в Държавен вестник на 24 януари тази година. Да се стигне дотук, не малка заслуга има русенска учителка, повела битка в интерес на стотици други свои колеги в цялата страна.
Става дума за
Ирина Ковачева, учител с 37 години стаж
която от откриването на детска градина „Слънце“ през 80-те години на миналия век работи там без конфликти нито с родители, нито с колеги, нито с ръководство. Нещо повече - като опитна педагожка дори помага в детайлите на младата си тогава директорка Елеонора Попова. Така до 2010 г., когато учителката Ковачева си счупва крака и се налага да се лекува около месец. Още в първия ден след болничните Ковачева е привикана в кабинета на директорката след като й свършва смяната и в присъствието на още двама свидетели й е връчена заповед за пенсиониране. Без предварителен разговор, без дори намек за такова действие. Поводът е навършването на 57 години на учителката и прословутия параграф 5. Нямах много варианти за реакция - или трябваше да се пенсионирам, или да си търся друга работа, казва Ирина Ковачева и признава, че е била стресирана от случващото се след толкова години нормална работа в детската градина. Тя обаче решава да потърси правата си пред държавните органи и подава жалба в Комисията за защита от дискриминация.
През годините Ковачева се радва
на уважението както на родителите, така и на колегите си
Споделя опита си чрез публикации в специализирани педагогически издания и категорично отказва да се занимава с управление на детската градина, а предпочита да остане в групата си, при децата. Преждевременното й пенсиониране я наранява още повече заради отнетата й възможност да изпрати последния си випуск мъници.
Основният мотив на учителката да подаде жалбата си в антидискриминационната комисия е, че докато Ковачева е изпратена вкъщи на 57 години, то в „Слънце“ остава нейна колежка на 59 години и с полувисше образование. Задено с Ковачева са пенсионирани и други две, но на по 60 години. Защо към тях директорката не е приложила този член три години по-рано?, пита в жалбата си Ковачева. Отговорът е ясен -
има дискриминация и наказанието е 1000 лева за директорката
Обидата ми беше голяма, но пък се оказа, че много учители в страната са пострадали по същия начин и борбата ми се превърна от лична битка в обществена, обяснява Ирина Ковачева. Впрочем докато текат заседанията на Комисията по дискриминация, учителката се явява сама, а ответната страна изпраща опитни адвокати, които все пак губят.
Казусът е разгледан и във Върховния административен съд, който потвърждава наличието на дискриминация и налага същата глоба на директорката Попова. На база на това решение Ковачева има право да си потърси пропуснатите ползи и дали ще го направи, ще се реши след броени дни.
Не можех да се примиря с това, че хора учители, които трябва да учат децата на чест, достойнство, отстояване на мнение, свобода и гражданско поведение,
треперят от страх пред директора си, свиват се, шушукат и не смеят дори да гъкнат
обяснява Ковачева. Според нея една от причините за това властническо поведение на директорите на детски градини и училища е тяхната практическа несменяемост. Няма да е прекалено, ако се каже, че те са феодали, които по никакъв начин не могат да се отстранят, допълва учителката.
Като реакция на това положение е предложението до Комисията по образование в парламента за промяна на статута на директорите, като се въведе мандатност и се спазват степените за развитие на учителите, иначе добре описани нормативно. Началото е с младши учител, следва старши, главен, методист, директор и служител в администрацията /инспектор в РИО на МОН или ръководител в общински отдел/. На практика се получава така, че главният учител се избира един път от Педагогически съвет, като
в закона не се казва дали той може да бъде сменен, кога и как
Същото е положението с директорите и експертите в инспекторатите, обяснява Ковачева и допълва, че по този начин учителите са лишени от възможност за развитие в системата. Нейните предложения за промяна вече са изпратени в парламента и се очаква да влязат като текстове в новия Закон за народната просвета.
В тази битка с параграфи и алинеи Ирина Ковачева получава подкрепа от родителите на децата, за които до последно тя се е грижила и обучавала. Това е оценката, която ми стига да знам, че си е струвало усилията, казва учителката, която успя да извоюва точни права за колегите си.