Съдебната сага, която „Спарки“ води вече пета година за 1200 декара плодородна земя, в момента обработвана от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, завърши с поражение за фирмата. На 19 септември петчленен състав на Върховния административен съд потвърди решението на тричленния състав от месец юли да остави без уважение жалбата на машиностроителната компания срещу мълчаливия отказ на земеделския министър да подпише финализирането на заменката. 
Според решението на петчленния състав на ВАС, жалбата на „Спарки“ е неоснователна, а обжалваното определение от юли - напълно правилно.
Магистратите заявяват, че административният орган не е задължен да постанови изричен акт, с който да не приеме предложението за извършване на замяна. Те се мотивират с чл.24г, ал.1 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, където е записано, че предложението не обвързва министъра на земеделието и продоволствието, сега министър на земеделието и храните, да извърши замяна. При тази изрична законова разпоредба следва изводът, че приемането на предложението за замяна е въпрос, който административният орган решава по целесъобразност, поради което контрол по отношение на това решение не се осъществява, се казва в определението на петчленния състав. Решението му е окончателно и не може да се обжалва.
Битката за земите на „Чифлика“ започна през 2009 г. след като тогавашният аграрен министър Валери Цветанов издаде скандална заповед 1200 декара най-плодородна земя, обгрижвана по всички правила на науката, да се замени с други парцели на „Спарки“ и да му се предостави за изграждане на нов завод за големи конструкции. Заменката от типа „кон за кокошка“ бе задвижена, земите извадени от активите на селскостопанската академия и включени в Държавния поземлен фонд, но тогавашното ръководство на института обжалва заповедта в съда. През миналата година ВАС се произнесе с окончателно решение, че заповедта на Валери Цветанов е законосъобразна и може да се изпълни. Тогавашният министър Мирослав Найденов обаче така и не подписа разпореждането на предшественика си.
Междувременно ръководството на „Спарки“ на няколко пъти заяви, че вече не се интересува от спорните земи, макар да продължаваше да се бори за тях в съда. Сега единственият вариант за фирмата да получи все пак спорните земи, е да задвижи процедурата наново и да получи одобрението на новия министър - проф.Димитър Греков.