73 дипломи с оценка над 5.50 раздаде на официална церемония вчера Русенският университет, на която тържествено изпрати всичките си 1086 бакалаври и магистри. Отличниците получиха дипломите си от ректора проф.Христо Белоев, който пожела на всички дипломирани висшисти да се наредят сред интелектуалните лидери на нацията.
От името на абсолвентите първенецът на специалност „Маркетинг“ Ралица Нарова благодари на преподавателите, че са научили своите възпитаници да се борят за това, което искат.
13 магистри от випуска се дипломират с пълно отличие, сред тях е и украинката Мария Топалова, вече инженерът по електроника. Чужденец отличник има и сред бакалаврите - Дурукан Кюрюм от Турция, завършил европеистика. Дипломата си на инженер по автотранспортна техника вчера получи и синът на ректора - Иван Белоев.