Съдбата на „Паркстрой“ ще стане ясна през декември. Дотогава работна група ще разгледа неговото състояние и ще излезе с предложение какво е най-добре да се случи с него - да си остане търговско дружество, да се преобразува в общинско предприятие или пък нещо трето.
До това решение вчера стигнаха съветниците след 2 часа дебати, които на моменти можеха да се оприличат на „игри и закачки“.
Най-много време отнеха препирните дали да се даде думата на управителя на дружеството Камен Каменаров. Това не се случи, защото на два пъти при гласуването управляващото мнозинство му отказа думата. С мотива, че днес съдбата на „Паркстрой“ не е предмет на решение и няма смисъл шефът му да се изслушва. Което, разбира се, възмути опозицията.
Поддръжниците на идеята на Искрен Веселинов „Паркстрой“ да стане общинско предприятие, а обществената поръчка за поддържането на зелените площи да бъде спряна, влязоха в силен сблъсък с кмета Стоилов и по въпроса дали това е юридически възможно. Пенчо Милков бе категоричен, ча законът го позволява, а общинските юристи настояваха за обратното. Така и не стана ясно коя от страните е права.
Самата процедура също бе атакувана. Опозицията захапа администрацията, че е вкарала субективни условия. Иван Иванов от БСП беше още по-директен в обвиненията си. Той обясни, че точно те са причина консорциумът със същото име като на общинската фирма да се класира първи. Офертата на общинското дружество дори да беше за нула пари, то пак щеше да загуби при това отношение на общината, хвърли ръкавица към кмета Иванов. И пророкува, че след няколко месеца ще се говори за закриването на „Паркстрой“.
Прекрачихте всички норми, намеците ви са недостойни, всеки трябва да носи отговорност за думите си, отвърна на атаката кметът Стоилов. Малко по-рано той обясни, че общината няма как да толерира общинската фирма в една конкурсна процедура и напомни, че след първото произнасяне на антимонополната комисия преди две години правилата са променени и изчистени съгласно изискванията. Не пропусна да напомни и още нещо - че тъкмо при предишното управление „Вектор“ /една от фирмите в консорциума, който сега печели процедурата-б.а./ и „Адис Калинов“ са вкарани в „зеления“ бизнес. Кметът се върна и към времето, когато работна група пак е умувала дали „Паркстрой“ да стане общинско предприятие, но без резултат. И цитира тогавашно мнение на Александър Неделчев, че „няма да разваля къщата, за да строи колиба.“
Въпреки острите реплики, които по време на дебата управляващи и опозиция си размениха, все пак нямаше разминаване в едно - че съдбата на „Паркстрой“ е важна и тя трябва сериозно да се обсъди в работна група. В допълнение Юлиян Гарелов уточни, че въпросът е далеч по-всеобхватен и че тук става дума не просто за една фирма, а за това дали Русе ще има градини като във Виена, или ще прилича на джунгла.
Каквито и приказки да се изприказваха вчера, обаче е ясно, че всичко ще зависи от решенията на Комисията за защита на конкуренцията и Висшия административен съд. Всеки момент се чака становището на комисията, съобщи вчера кметът Стоилов.