Числата от 75-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 3, 4, 27, 28, 37, 41.

II теглене: 1, 11, 21, 27, 35, 47.

---------------------

6 от 42

I теглене: 8, 12, 14, 16, 17, 26.

---------------------

5 от 35

I теглене: 11, 18, 20, 26, 35.

II теглене: 1, 2, 7, 14, 26.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 9, 3.

Печеливши числа: 3, 7, 2.