Банките започват да премахват такси по жилищните заеми, подготвяйки се за новите законови изисквания, влизащи в сила след месец. В резултат условията за нови кредитополучатели се подобряват. За последния месец 4 банки са направили корекции в офертите си, като всички те са в полза на клиентите. Не липсват и корекции свързани с лихвените нива по продуктите, показва анализ на финансовия портал „Моите пари“.
СИБанк подобри условията си по своя кредит за рефинансиране, като намали лихвата в евро с 15 базисни пункта. Намалена беше и таксата за усвояване на кредита от 1.25% на 0.75%.
Райфайзенбанк заложи на отпадане на такси и през април премахна тези за разглеждане на документи и за предсрочно погасяване. Такива ще бъдат условията на банката до края на юни.
С отпаднали такси е и Алфа Банк. Ако клиент на банката ползва „Алфа Ипотечен пакет“, банката ще премахне таксата за разглеждане на документи, за усвояване и месечната такса за управление. Наред с тези промени отпада и таксата за предсрочно погасяване със собствени средства.
За всички заеми, с изключение на кредит „Ремонт“, отпада таксата за юридическо обслужване, ако са за рефинансиране на кредит в друга банка.
От ОББ заложиха на понижения на лихви като те основно засегнаха продуктите за покупка на жилище с превод на работна заплата и продуктите за строителство и ремонт, също с превод на заплата.
Измененията в индексите на „Моите пари“ за ипотечни кредити в лева и евро са минимални, но макар и с малко, те все пак се понижават. Индексът в лева достига ниво от 8.05%, което е с 5 базисни пункта по-малко от мартенската му стойност. Настоящата стойност на индекса е формирана под влиянието на три банки. Първата от тях е Алфа Банк, която подобрява най-доброто си предложение със 0.72 п.п. Причината за това е отпадане на всички такси по кредита и понижена лихва. Въпреки чувствителното подобрение, влияние върху индекса практически няма, тъй като банката е с ниско тегло в него. Следващата банка повлияла индексa е ОББ. Нейното най-добро предложение се подобри с 0.21 п.п., което е пряк резултат от понижаването на лихвата по кредита с 20 б.п. Отражението върху индекса е понижаване на стойността му с 8 б.п. Последната банка повлияла индексa е Креди Агрикол България. Тя заменя Юнионбанк след вливането й във Fibank. В резултат на добавянето й, влиянието й върху индекса е повишение с 2 б.п.
Индексът в евро достига ниво от 8.15%, което е само с 2 б.п. по-малко от предходната му стойност. Само 2 банки стоят в основата на тази стойност. Първата от тях е ОББ, която и тук подобрява най-доброто си предложение с 0.21 п.п., което отново е резултат от намалената лихва с 0.20 п.п. Втората банка с пряко влияние върху индекса е новодобавената Креди Агрикол България. Най-добрата оферта на банката повишава индекса със 7 б.п.
Влияние върху индекса, макар и косвено, оказват и останалите банки включени в него, като при тях настъпват само промени в теглата им. В резултат на тези промени, стойността на индекса през април се балансира и остава близка до тази от март.