Стоянка за 34 броя лодки ще се изгради на река Дунав при село Батин, научи „Утро“. Инвеститор е Община Борово, а проектът обхваща 3 декара площ, от които 1,6 дка в речното корито. Лодкостоянката ще бъде с 60 метра дължина и 47 м ширина.
Основна цел на проекта е подобряване на условията за работа на местните рибари, както и подпомагане на развиващия се в общината екотуризъм.
Стационарният пристан ще бъде винаги над водното ниво, а напречните пристани ще се изпълнят на понтони, което ще позволи приставане на плавателните съдове при различни водни нива. Пристанищното съоръжение навлиза навътре в реката на около 25 м.
Имотът, върху който ще се изгради лодкостоянката, е държавна частна собственост. С писмо от април тази година министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията вече е дал съгласие за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване с оглед на учредяване на безвъзмездно право на строеж.
Това е третият проект в полза на рибарите, който стартира на територията на областта за последните три месеца. В края на юни стана ясно, че Община Иваново ще изгради при Пиргово пристан за разтоварване на уловите от риба и други водни организми и място за временно укритие за риболовни кораби. Съвсем наскоро за разглеждане в РИОСВ постъпи и инвестиционно предложение на Община Русе за изграждане на рампа за спускане и изваждане на лодки от река Дунав и два пътни прохода към нея с навеси за лодкоубежище за 10 броя клетки, което е първия етап от изграждането на ново Рибарско селище под хижа „Приста“.