Минимален резерв от средства, предназначени за събаряне на стари и опасни сгради, е останал в общинското перо за тази цел. Затова за постройките, които трябва да бъдат премахвани, ще се плаща с материали или услуги, но не и с пари. Такъв е случаят на двете високи сгради на територията на Пети полк, чието събаряне след дни ще гласуват общинските съветници.
Мотивите за събарянето на бившите казарми са основно, че са опасни и затова дори обновеният тротоар на ул.“Майор Атанас Узунов“ е отцепен, тъй като представлява опасност за преминаващите пешеходци. „Не може в центъра на града да има саморазрушаващи се сгради. Премахването им ще струва над 70 000 лева, а годишната рамка, с която разполага Общината за подобни дейности, е около 80 000“, обясни кметът Пламен Стоилов.
Сметката за разрушаване набъбвала заради големите транспортни разходи и високите такси за депониране на строителни материали на сметището. И тъй като пари няма, юридическият екип на кмета ще излезе с предложение за някакъв вид бартер с фирмите, които се наемат да събарят постройки, като самото събаряне се предвижда да е дарение.
При това положение може да отпадне задължението на фирмите да доставят 30% от строителните материали от всяка разрушена сграда в склада на общинското предприятие „Комунални дейности“. Най-често с тухлите и циглите, които се предоставят по подобен ред, се подпомагат ремонти в кметствата на територията на Общината. Дървеният материал пък отива за огрев.