Интегрирана система ще известява пчеларите за предстоящи пръскания на посевите с SMS. Според плановете на земеделското министерство тя ще заработи от началото на 2015 г. Очаква се тя да подсигури изпълнението на Наредба 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности - едни от най-сериозните проблеми.
Пчеларите отдавна настояват за промени в нормативната база за защита на живота и здравето на пчелните семейства и строги наказания за виновните за отравянето на пчели земеделски производители. Преди два месеца от Русе бе лансирана и идеята пчелините да се маркират с отличителни знаци, които да се забелязват отдалеч от въздуха и да ориентира селскостопанските самолети къде има кошери.
Пръсканията с различни препарати според пчеларите са най-сериозната причина за драстичното намаляване на пчелните семейства, макар че според специалистите мистериозното изчезване на медоносните насекоми да си остава неизяснен феномен. Факт обаче е, че всяка година избухват кавги между двете страни, защото винаги има някой неразбрал кога ще се пръска, чиито пчели се оказват отровени.
Причината за ниската осведоменост е малкият брой регистрирани в кметствата пчелари. Голяма част от тях предпочитат да работят в сивия сектор без да уведомяват никого, за да не ги обложат с някакви неочаквани данъци и такси. Така нерегистрираните не получават официално уведомление за предстоящо третиране.
От МЗХ очакват след старта на интегрираната система тези проблеми да отпаднат. В новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. е включена и интегрирана система за управление на риска, включително и поемане от специализиран фонд на по-висок процент от застрахователните премии, което ще реши въпроса със застрахователен риск при пчелните семейства.