Фермери от Русенско се отказват от ваучерите за евтино гориво с намален акциз за нуждите на производството на земеделска продукция.
Част от подалите заявления за участие в схемата сега ги оттеглят, призна шефът на областна дирекция „Земеделие и гори“ Левент Исмаилов.
Причината е че процедурите за кандидатстване са сложни, а разписаните при евентуални нарушения глоби - твърде високи за производителите.
Трябва ежедневно да се водят дневници, в които да се описва за всяка машина какво е работила и колко гориво е изгорила, какви площи са обработени, каква работа е извършена по всеки масив. Много колеги смятат, че няма да се справят с многобройните изисквания, а накрая може да отнесат и глоби, обясни председателят на фермерския съюз „Дунавско зърно“ Иван Караиванов. Той самият обаче не се е отказал от схемата и очаква до юни месец да бъдат приети нови правила, които да опростят съществено процедурата. Старата наредба бе добра, но сега изискванията са прекалени, смята той.
В края на миналата година депутатите решиха на земеделските производители да бъдат издавани ваучери за гориво, които да се използват само за покупка на газьол като моторно гориво. На 28 февруари изтече крайният срок, в който земеделците можеха да кандидатстват. Първоначално срокът беше до 3 февруари, но дотогава бяха подадени едва 18 хиляди декларации.
Едно от изискванията, които отказа земеделците, е да имат собствена регистрирана техника. Собствениците на малки животновъдни ферми масово нямат техника, обикновено наемат трактори или други машини, ако обработват земя.