100-годишнината от създаването на читалище „Христо Ботев“ в село Борисово ще бъде отбелязана тържествено на 23 май, съобщи председателят на читалищното настоятелство Ивелина Николова. На юбилейния концерт ще се представят групата за народно пеене „Борисовски славеи“, групата за стари градски песни „Ехо от младостта“, формацията за руски песни, театрална трупа и младежки театрален състав, който ще възпроизведе народен обичай и весели сценки. С индивидуални изпълнения ще се включат и други самодейци, ще гостуват и ученици от Националното училище по изкуствата в Русе.