Едно от емблематичните за Русе машиностроителни предприятия - „Атлас Копко Лифтън“, е вече с ново име - „Строително оборудване“ ЕООД, научи „Утро“. Решението за промяна в наименованието на дружеството, в което досега фигурираха бившият и настоящият му собственик, е взето на извънредно общо събрание. В отношенията си с чуждестранни партньори фирмата ще използва същото название на латиница - „Construction tools“.
„Лифтън“ бе първата създадена „на зелено“ компания в Русе през далечната 1994 г. след закупуване на терен до бившия Комбинат за тежко машиностроене. По-късно английските инвеститори продадоха производителя на хидравлична техника на шведския гигант „Атлас Копко“. В момента собственик на всички дялове на капитала на „Атлас Копко Лифтън“ е „Атлас Копко Интернешънъл Б.ВV“ Холандия. Крайната компания-майка е „Атлас Копко“ АБ - Швеция. Управител на дружеството е Николас Томас Еванс.
В „Строително оборудване“ работят над 120 човека. Броят им се увеличи значително през 2012 година, когато заработи новият цех за трамбовъчна техника. След инвестицията в размер на 3,8 млн. евро персоналът бе увеличен с тридесетина човека, а общите приходи нараснаха от 30,7 млн. лева през 2011 г. на 68,4 млн. лева през 2012 г. или с невероятните 123%. Двойно бе увеличена и нетната печалба за годината - от 5,3 на 10,7 млн. лева. Така на практика инвестицията в новия цех се изплати в рамките на една година.
През миналата година компанията очакваше задържане на приходите на миналогодишните нива, но увеличение на печалбата чрез намаляване на производствените разходи. За целта закупуването на части за произвежданите продукти се прехвърли от Западна в Източна Европа. Финализирани бяха проекти за оптимизиране на процеса на сглобяване и стартиране на програми за управление на материалните запаси.