Международното издателство за научна литература „World Scientific“ в Сингапур е обявило второто допълнено издание на книгата на професора от Русенския университет Степан Терзиян и неговия колега от Янина проф.Йоанис Ставролакис „Частни диференциални уравнения. Въведение с Mathematica и Maple“ за бестселър на 2013 г.
Идеята за книгата е възникнала през 1997 г. в резултат от сътрудничество на проф.Терзиян с проф.Ставролакис от Университета в Янина по програма TEMPUS. Трудът представлява въведение в теорията и приложенията на уравненията на математическата физика. Илюстрирано е с графики и примери с използване на програмните системи Mathematica и Maple. Книгата се използва в обучението на студенти и докторанти в университети в САЩ, Дания, Испания, Чехия, Гърция, Турция, Чили и вече има 26 цитирания от други автори, което е голямо признание за работата на двамата учени.