С приходи от 5,7 млн. лева и минимална счетоводна загуба от 57 хиляди лева завършва полугодието „Свинекомплекс Николово“, става ясно от консолидирания отчет на дружеството, представен на фондовата борса. Преди месец компанията-майка отчете печалба от 301 хиляди лева за същия период, но слабите резултати на дъщерното предприятие „Липник-Свинекомплекс Николово“ извеждат цялата група на минус. Продажбите на месо и месна продукция бяха прехвърлени на дъщерната фирма в края на миналата година.
Продажбите на преработена животинска продукция за полугодието възлизат на 1,9 млн. лева. Дъщерното дружество обаче работи в ситуация на повишени покупни цени на основните материали и консумативи за производство на месни продукти, комбинирани с ниски продажни цени. Увеличеният внос на замразени меса и намалената покупателна способност на населението затруднява реализацията на българското прясно месо на вътрешния пазар, смята ръководството на свинекомплекса. Очакванията за пазарната конюнктура са в посока към влошаване, като се предвижда увеличение на разходите за суровини и материали.
С 0,40 лева на килограм живо тегло се е покачила средната реализационна цена на свинското месо през първите шест месеца на годината спрямо миналата 2012 г. Средната реализационна цена е 3,18 лв./кг живо тегло при 2,78 лв. за същия период на миналата година. Средната продажна цена на угоени прасета е 2,59 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 3,98 лв./кг ж.т.