Все повече и все по-сложни са исковете на граждани, които търсят обезщетение от държавата и общините за претърпени вреди, заяви вчера съдия Ваня Пунева от Върховния административен съд по време на двудневния семинар, на който русенските административни магистрати са домакини. Докато в началото исковете бяха завеждани от някои смели затворници във връзка с условията на живот в арестите и затворите, сега делата са все по-усложнени и водят до натрупване на противоречия и спорни моменти в съдебната практика, анализира още съдия Пунева. По тази причина първият ден от семинара бе отреден на въпросите около Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, а днес работната среща ще продължи с лекция на Таня Куцарова, съдия във Върховния административен съд, на тема „Искови производства по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/“. Събитието се организира от Русенския административен съд в рамките на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната на Националния институт на правосъдието. В семинара участие взеха съдии от административните съдилища във Велико Търново, Разград, Добрич, Варна, Търговище и Шумен, прокурори от Русе и юрисконсулти.